Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Treetops Trading A/S

 

Vi hos Treetops Trading A/S (”Treetops”, ”vores”, ”os” eller ”vi”) er forpligtet til at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder EU’s Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR). Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og beskytter dine personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse denne privatlivspolitik grundigt.

Når vi i denne Privatlivspolitik omtaler retsgrundlaget henviser vi til artikler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016.-

 

1.               Os som dataansvarlig

Det er Treetops Trading A/S som er dataansvarlig for dine persondata.

Vores kontaktinformationer er:

Treetops Trading A/S

CVR-nummer: 33749368

Adresse: Bavnevej 32

Postnummer og by: 6580 Vamdrup

Vi har indgået databehandleraftaler med alle nødvendige databehandlere. Dine persondata behandles efter instruks fra Treetops Trading A/S. Treetops Trading A/S overfører ikke persondata til databehandlere uden for EU og EØS.

2.               Indsamling af personlige oplysninger

2.1             Hvilke oplysninger indsamler vi

Vi kan indsamle følgende typer af personlige oplysninger om dig:

 • Navn, adresse og kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer).
 • Demografiske oplysninger som alder, køn og interesser.
 • Oplysninger, der er nødvendige for at levere vores produkter eller ydelser til dig.

 

Vi bestræber os på samt har stor fokus på at behandle dine persondata fortroligt. Vi gør tillige kun brug af nødvendige data, som har et formål.

Vi vil kort gennemgå nogle af de situationer, hvor vi vil indsamle oplysninger om dig. Der kan dog også forekomme andre situationer, hvor det er nødvendigt at indsamle personoplysninger.

Persondata indsamlet når du besøger hjemmesiden:

 

For at vi kan give dig den mest relevante information og dermed den bedste oplevelse, kan vi indsamle følgende data i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside:

 • Din browseradfærd på vores hjemmeside og online-tjenester
 • Tidspunktet for dit klik på en af vores annoncer
 • Informationer om hvordan du gør brug af vores hjemmeside og digitale tjenester. I den forbindelse indsamles der information om enheds-id, type af enhed, browsertype, længden af dit besøg, din geografiske placering, henvisnings-URL, din elektroniske adresse, terminaludstyr- og forbindelsesoplysninger, præferencer og oplysninger vedrørende din brug af vores tjenester. Indsamlingen af disse oplysninger kan også ske igennem beacons, cookies m.v.

 

Persondata når du bestiller og køber en produktprøve hos os (online og fysisk)

 

I forbindelse med at du enten online eller fysisk ønsker at bestille og købe en produktprøve af os, vil der ske en indsamling af personoplysninger om dig.

 

Ved at du bestiller en vare fra os, vil det være nødvendigt at indsamle følgende oplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Transaktionsoplysninger
 • Oplysninger om hvilket produkt du bestiller
 • Eventuelt oplysninger om hvorvidt du har returneret et produkt
 • Oplysninger til opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser

 

Persondata indhentet i forbindelse med at du deltager i en konkurrence udbudt af os eller en undersøgelse iværksat af os

 

Såfremt vi vælger at udbyde en konkurrence, f.eks. via vores profiler på relevante sociale medier, vil vi indsamle persondata om dig, som du frivilligt afgiver for at deltage i konkurrence eller deltage i vores undersøgelse. Indsamlingen af persondata er nødvendig for, at vi kan udpege en vinder af konkurrencen eller registrere deltagelse i en undersøgelse.

Vi indsamler følgende persondata:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Oplysninger afgivet som led i deltagelse af konkurrence
 • Oplysninger afgivet i forbindelse med undersøgelsen

2.2             Hvordan indsamler vi oplysninger om dig

Vi kan indsamle personlige oplysninger på følgende måder:

 • Når du frivilligt giver os oplysninger via vores hjemmeside, applikation eller andre kanaler, herunder når du udfylder vores kontaktformular.
 • Når du kommunikerer med os via e-mail, telefon eller anden kommunikationsform.
 • Gennem cookies og lignende teknologier (se punkt 4).

3.               Brug af personlige oplysninger

3.1             Behandlingens formål

Vi bruger dine personlige oplysninger til følgende formål:

 • At levere vores produkter eller ydelser til dig.
 • At administrere din konto og opretholde vores forretningsforhold.
 • At sende dig opdateringer, markedsføringsmeddelelser eller andre relevante informationer (hvis du har givet dit samtykke).
 • At forbedre vores produkter, ydelser og hjemmeside baseret på dine feedbacks og præferencer.
 • At overholde juridiske forpligtelser, retskendelser eller myndighedernes anmodninger.

3.2             Retsgrundlaget for behandlingen

Vi behandler dine personlige oplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Dit udtrykkelige samtykke jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.
 • Udførelse af en kontrakt med dig jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Overholdelse af juridiske eller retlige forpligtelser jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
 • Vores legitime interesser som virksomhed jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

3.3             Deling af personoplysninger:

Vi kan dele dine personlige oplysninger med følgende parter:

 • Vores tredjepartsleverandører, der er involveret i at levere vores produkter eller ydelser.
 • Professionelle rådgivere, såsom advokater eller revisorer.
 • Myndigheder eller retshåndhævende myndigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4.               Opbevaring af personlige oplysninger

Vi vil kun opbevare dine personlige oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de blev indsamlet til, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt i henhold til loven. Vi vil tage rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert og beskyttes mod uautoriseret adgang, ændringer eller ødelæggelse.

5.               Cookies og lignende teknologier

Vi bruger cookies og lignende teknologier til at indsamle oplysninger om din brug af vores hjemmeside og tilpasse din oplevelse. Du kan læse mere om vores brug af cookies og hvordan du administrerer dine cookie-indstillinger i vores cookiepolitik. Se mere her.

6.               Sikkerhed

 

Vi vægter en sikker opbevaring af dine data højt, hvorfor vi har en række interne procedurer og politikker, der skal sikre at vi lever op til de sikkerhedsstandarder, som er påkrævet ved opbevaringen af dine persondata. Vi gør vores bedste for at sikre integriteten af dine persondata.

7.               Dine rettigheder

Du har visse rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger. Disse omfatter retten til at:

 • Anmode om adgang til og korrektion af dine personlige oplysninger.
 • Anmode om sletning af dine personlige oplysninger.
 • Anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger.
 • Indgive indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger.
 • Anmode om dataportabilitet.

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger beror på et samtykke afgivet af dig, kan du til enhver tid trække et sådant samtykke tilbage. Dette sker ved at kontakte os igennem nedenstående kontaktoplysninger. Vælger du at trække dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi konkret er forpligtede hertil, eller vi har en legitim berettigelse til fortsat at behandle og opbevare dine personoplysninger.

For at udøve dine rettigheder eller hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne nedenfor. Det er også muligt at indgive en klage til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon 33 19 32 00

E-mail dt@datatilsynet.dk

8.               Retten til at ændre privatlivspolitikken

Vi forbeholder os enhver ret til at foretage ændringer i vores privatlivspolitik, herunder som følge af ændringer i vores forretning, ændringer i love, ændringer teknologier eller vores praksis for indsamling og behandling af personoplysninger.

9.               Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores privatlivspraksis eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os på:

info@treetops.dk med angivelse af ”Privatlivspolitik” i emnefeltet.

Dato: 21-06-2023